PhotoItem No.DescriptionPrice

37698
Mecklenburg - Schwerin Friedrich Franz II. 1842-1883 3 Pfennig 1864 A AKS 48. Jg. 56. winz.Sf. f.vz10,00 €

40393
Mecklenburg - Schwerin Friedrich Franz II. 1842-1883 2 Pfennig 1872 B AKS 49. Jg. 61. ss-vz9,00 €

40704
Mecklenburg - Schwerin Friedrich Franz II. 1842-1883 2 Pfennig 1872 B AKS 49. Jg. 61. ss+8,00 €

40705
Mecklenburg - Schwerin Friedrich Franz II. 1842-1883 2 Pfennig 1872 B AKS 49. Jg. 61. f.vz10,00 €

40706
Mecklenburg - Schwerin Friedrich Franz II. 1842-1883 2 Pfennig 1872 B AKS 49. Jg. 61. ss+8,00 €

40394
Mecklenburg - Strelitz Adolf Friedrich IV. 1752-1794 3 Pfennig 1793 I.H.L. Jg. 108. f.ss10,00 €

40395
Mecklenburg - Strelitz Adolf Friedrich IV. 1752-1794 3 Pfennig 1793 I.H.L. ohne Sterne neben Wertzahl Kunzel 616A/ a. l.Prägeschw. ss28,00 €

44007
Mecklenburg - Rostock 1 Pfennig 1798 Jg. 90b. ss+30,00 €

43354
Mecklenburg - Wismar, Stadt 3 Pfennig 1749 F Künzel 312. f.ss16,00 €

43351
Mecklenburg - Wismar, Stadt 3 Pfennig 1845 S AKS 93. Jg. 97,98. f.ss10,00 €
nächste Einträge >>